Vooraf gaat de vertaling van 't latynsche werk van Mr. N. Bondt, bestaande (behalven de Opdragt en Voorrede) in de...

  • Vooraf gaat de vertaling van 't latynsche werk van Mr. N. Bondt, bestaande (behalven de Opdragt en Voorrede) in de verklaring der inleiding, en van 't eerste, tweede, en derde, Artikel der Unie van Utrecht. Eerste Deel.
  • Vooraf gaat de vertaling van 't latynsche werk van Mr. N. Bondt, bestaande (behalven de Opdragt en Voorrede) in de verklaring der inleiding, en van 't eerste, tweede, en derde, Artikel der Unie van Utrecht. Eerste Deel.


Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: