Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, Beginnende Mette Opdrachte der selver Landen, gedaen...

  • Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, Beginnende Mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V. aen zijnen zoon Koninck Philippus van Spangien, tot de droevige doot van zijn Excell. Willem Prince van Orangien hoogl. memor. Beschreven Door Pieter Bor Christiaensz.
  • Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, Beginnende Mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V. aen zijnen zoon Koninck Philippus van Spangien, tot de droevige doot van zijn Excell. Willem Prince van Orangien hoogl. memor. Beschreven Door Pieter Bor Christiaensz.