• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Verhandeling Over De Metselary In Vestingwerken, Behelzende Een Nieuw Project Met Derzelver Verdediging En Het Gene Een Ingenieur Noodig Te Weten En Waar Te Nemen Heeft In Het Doen Bouwen Van De Muragie Der Vestingwerken. Uit De Beschouwinge En Ondervindinge Te Samen Gesteld, Door Cornelis Redelykheid. Met Koperen Platen.
 • Lagerwey, F.E.J.
 • Reeser, K.C.
 • Bijl, J.P.
 • Bock, de
 • Overveldt, S.J. van, cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Driessen, F.W.
 • Enderlein, F.H.G.A.
 • Kriegskunst zu Fusz, Darinnen gelehret vnd gewiesen werden: I Die Handgriff der Musquet vnnd desz Spiesses, jedes insonderheit. II Das Exercitium, oder wie man es nennet, das Trillen, mit einem Fähnlein ganz perfect, nach der gewöhnlichen Praxi desz Durchleuchtigsten, Fürtrefflichsten Kriegshelden Mavritii Printzen von Vranien, Graffen von Nassaw, &c. angewiesen, gemehret und gebessert. III. Schöne newe Batailie, oder Schlachtordnungen mit einem Fähnlein, wie auch einem ganzen Regiment Knecht. Newe Invention besonderer Art Flügel an ein Fähnlein und Läger mit gutem leichten Vortheil alles zu verrichten, vnnd was bey einem regiment weiters zu wissen nöthig. IV Der Ungerischen biszhero geführten Regimenten Kriegs-Disciplin zu Fusz, nach behörlicher Art der rechten edlen Kriegskunst, gebessert vnd in ein richtigere vnnd nutzlichere Ordnung gebracht. Alles mit schönen Kupfferstücken angewiesen. Zu hochnöhtigsten Nutzen vnd Besten nicht allein allen ankommenden Soldaten, sondern auch in Abrichtung eines gemeinen Landvolcks vnd Aufschutz in Fürstenthummen vnd Stätten insonderheit vnd in gemeyn. Gepractisiret vnd beschrieben von Johann Jacobi von Wallhausen, der löblichen Statt Danzig bestellten Obristen Wachtmeister vnd Hauptman, &c.
 • Salomon, J.H.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), infanterie, Masman, J.C. [1848 - ]
 • Le Droit De La Guerre Et De La Paix Par Hugues Grotius. Nouvelle Traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Société Royale des Sciences à Berlin. Avec les Notes De L'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes Du Traducteur. Edition Nouvelle, faite d'après en Exemplaire considérablement corrigé, retouché, & augmenté de la main de Mr. J. Barbeyrac. Tome Premier.
 • Campagne De 1690.
 • Rodemann, F.W.
 • Noest, L.
 • Eerste Deel.
 • Jacquot, T.J.
 • Hollantze Mercurius, Behelzende, De aenmerkelijkste voorvallen in Europa, in 't Jaer 1659. Voornamentlijk den Oorlogh in de Oosterse ende Noorder-Gewesten. Het Thiende Deel.
 • IV. Stück. von J.G. Tielke, Churfürstl. Sächs. Artillerie-Hauptmann.
 • Neu abgeändertes Exerzir-Reglement für die gesammte Kaiserl. Königl. Cavallerie.
 • Oltmans, J.E.
 • L'Héroïsme Ou L'Histoire Militaire Des Plus Illustres Capitaines Qui Ayent Paru Dans Le Monde; Instructive & intéressante, sur-tout pour la Jeunesse destinée à la profession des Armes.
 • Tome Premier. Campagne de 1690.
 • Steenmeyer, N.I.L.F.T.
 • Spiegel van Staat. Vervattende De Macht Der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende afhangen. Door Mr: Romyn De Hooghe. Tweede Deel. Met Figuuren.
 • Vijftiende Deel.
 • Dumortier, W.
 • Tweede Deel. Inhoudende den Stijl om allerley Steden en Plaatsen te Bouwen en te versterken, Volgens alle de verscheyde Manieren, die tot nu toe zyn uytgevonden, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Ingenieurs, die van dese Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardy, De Ville, de Graaf van Pagan, en Andere. Met byvoeging der Voordeelen en Nadeelen van hare Bouwings Stylen; als ook de Vergelijking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor, en tegen 't Gebruik der Moordgraven, Onderwallen, en Tweede Strijken, met de Redenen des Schrijvers, voor de Strijken, en Moordgraven van sijn Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wis-konst Meester van syn Alder-Christelykste Majesteyts Staatjonkers der kleyne Ecurie Eertyts Ingenieur en Sergeant Major van d'Artillerie in Portugal. Uyt het Frans vertaalt.
 • Hermans, P.H.
 • Theod: Schreveli, Harlemias, of Eerste Stichting der Stad Haarlem; haar Toeneemen en Vergrooten; zeldzaame avontuur in Vrede, Oorlog en Belegeringen; harde beginzelen van de eerst Reformatie; Politieque Raadslagen; Scheuringe in de Kerke; de tyden van Lycester; Oude Keuren: gunstige Privilegien van Graaven; Regeeringe in de Politie, zo hooge als laage, in 't Kerkelyke, Militaire, en Scholastique; de Oeffeningen der ingezetenen, in alle Wetenschappen, Kunsten en Geleertheid, Neeringen en Handteeringen, enz. Vermeerdert met Historiesche Aantekeningen tot den jaare 1750. Tweden druk, met figuuren.
 • Geense, J.
 • Klooster, J. ten
 • Hondt, J.R. de
 • Vollkommene Geschütz-Feuerwerck Und Büchsenmeisterey-Kunst: Hiebevor in Lateinischer Spraach beschrieben und mit Fleisz zusammen getragen Von Casimiro Simienowicz, Königl. Majest. und der Cron Pohlen General Feldzeugmeister Leutenant. Anitzo In die Hochteutsche Spraach übersetzet: Von Thoma Leonhard Beeren, Lipsiensi. Mit schönen Kupffern, und einem gantzen Neuen Theil vermehret Durch Daniel Elrich, Stückhaubtmann zu Franckfurt am Mayn.
 • Eerste Deel. Bestaande In Diversche Defensive Manoeuvres, Voor De Troepen Infanterie Van Den Staat Der Vereenigde Nederlanden. Gegrond op de principes in gevolge het Reglement Van Zijne Doorluchtige Hoogheid, Den Heere Prinse Erf-stadhouder, Capitein-Generaal, Enz. Enz. Enz. Door Johannes Richard. Met koperen plaaten.
 • Geerling, J.H.
 • Couvée, A.C.
 • Libro Nvovo Di Fortificare, Offendere, Et Difendere. Con Il Modo Di Fare Gli Alloggiamenti Campali. Di Girolamo Cataneo Novarese; Da lui nouamente, in questa seconda impressione, emendato; & ampliato in piu luoghi di molte aggionte.
 • Methode Nouvelle Et Facile Pour Fortifier Les Places, dans laquelle les ouvrages s'entre-défendent, & font une longue résistance à l'ennemi. Par M. Pirscher.
 • Het Leven, Bedryf, En Oorlogs-Daaden Van Wilhem den Derden, Koning Van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland; Prince van Orangien, enz. Vervattende zyn Stamhuys; als mede de voornaamste Staats- en Oorlogs-zaaken, onder zyn Minderjarigheid, Stadhouderlyke, en Koninglyke Regeeringe, in Engeland, de Vereenigde Nederlanden, en andere Deelen van Europa daar in betrekkelyk, tot zyn Sterf-bed toe voorgevallen. Door A. Montanus, En 't Eerste Deel vervolgt door G.C.
 • Practijk des Landmetens; Leerende alle rechte ende kromzydige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende andere velden meten, soo wel met behulp des Quadrants, als sonder het selve. Mitsgaders alle Landen deelen in ghelijcke ende ongelijcke deelen op verscheyden manieren, met eenige nieuwe gecalculeerde Tafelen daer toe dienende. Gecomponeert door Johan Sems, ende Jan Pietersz Dou, gheadmitteerde Landtmeters. Vermeerdert met honderdt Geometrische Questien met haer Solutien. Door Sybrant Hansz. Rekenmeester tot Amsterdam.
 • Nouvelle Fortification Françoise, Espagnole, Italienne & Hollandoise. Ou Recueil De Differentes Manieres de Fortifier en Europe. Composé par Mr.* * * Ouvrage tout nouveau. Avec des Figures en Tailledouce.
 • Voorst tot Voorst, E.A.J.M. Baron van
 • Tome Premier.
 • Hissink, J., Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), infanterie
 • Het Leven En Bedryf Van Den Heere Michiel De Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Beschreeven Door Gerard Brandt. Met schoone koopere plaaten verciert.
 • Oorspronck, Begin Ende Aenvang Der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende Borgerlijcke oneenichheyden. VVarachtighe ende Historische beschrijvinghe; Door Peter Bor Christiaensz. Raedt ende Rentmeester generael van Noorthollandt. Van nieus oversien.