• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Collette, C.J.M., artillerie
 • Obsidio Bredana Armis Philippi IIII. Avspiciis Isabellae Dvctv Ambr. Spinolae Perfecta. Scribebat Hermannvs Hvgo Societatis Iesv. Editio secunda.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Gevaerts, Heer van Geervliet, Jhr.
Paulus
 • Meijer, J.
 • Veranderingen Gemaakt In Het Reglement Op De Exercitien En Evolutien Van de Infanterie van den Staat van den 4 february 1771, het welk voor de overige, in allen deelen moet worden naargekomen.
 • Vlierden, M.J.W. van
 • Avertimenti Et Essamini Intorno A Qvelle Cose Che Richiede A Vn Bombardiero, Cosi circa all'Artegliaria, come anco a fuochi arteficiati. Di Girolamo Cataneo Novarese. Da lui, in questa seconda impressione, in diuersi luoghi ampliati.
 • Nouvelles Methodes pour Fortifier les Places, & pour Remedier à la Foiblesse des Anciennes. Ouvrage Divisé en cinq Parties, & orné de plusieurs Figures en Taille-douce; Avec Une Introduction de ce que chaque Officier d'Infanterie devroit scavoir de la Fortification, & en quoi consiste le fort & le foible des Places; de même du Scavoir d'un Ingenieur & Directeur des Fortifications, & de ce qu'il doit observer dans les Projets & l'Execution des Travaux; avec plusieurs Remarques sur ce sujet. Par Jean Antoine D'Herbort, Major; Gentilhomme de Chambre; & Directeur General des Bâtiments de S.A.S. Monseigneur le Duc de Wurtemberg.
 • Tome Premier.
 • Brantsma, G.F., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Seconde Partie.
 • Landstrijdkrachten, onbekend
 • Den Arbeid van Mars. Of Nieuwe Vesting-Bouw, soo wel Geregelde als Ongeregelde. In drie stukken verdeelt. Het eerste leert het bouwen van Geregelde Plaetsen, Vestingen en Buitenwerken, 't zy op het Papier, 't zy op het Veld, met de wijse van allerlei Platte-Gronden te trekken, en de beslote Steden te versterken; gesticht in Vlakten, in Dalen, op Bergen, in Moerassen; omringt van Poelen, Staende Wateren, Rivieren; of aen de Zee gelegen. Het tweede geeft verscheide Bouw-regelen om allerlei Steden te versterken, volgens Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville, Faber, en de Graef van Pagan, en maekt vergelijkking tusschen hare Bouwingen, en die des Autheurs. Het laetste toont de stoffen dienende tot het opwerpen van Wallen, Borstweringen, en Hoornwerken: verklaert de middelen om die te verdedigen; geeft de stijl Om Belegering te leggen, Steden te beschieten, Afsnijdingen te maken, tot den Storm aen te vallen; en handelt om een Leger te schikken, met Nieuwe Bestieringen te oeffenen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld en Legermeter des Konings van Portugael, genoemt Sergeant Major van 't Geschut in de Provintie Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
 • VVynen. Ordonantie na die welcke die Ghenerale Middelen ende Consumptien vande Wijnen, In kracht des Landtdags affgescheydt to Wagheninghen in Mayo 1584. geholden binnen den Furstendomb Gelre ende Graeffschap Zutphen, gheinnet, ende ghebuert sullen worden.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Delpy, J.P.F.G.E.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Buma, D.R., infanterie
 • Furstner, H.J.G.
 • De Werken van Mars Of de Konst des Oorlogs. Verdeeld in drie Deelen. Waar van 't I. Onderwijst den Stijl om allerhande Geregelde Plaatsen te versterken. II. Verklaart derselver Bouwingen, volgens de Stellingen der alder-vermaartste Autheuren, die tot nu toe daarvan gehandelt hebben ; benevens de Bouwings Stijl deses Schrijvers. III. Leert de Bedieningen der Ruytery en Voetvolk; handelt van 't Geschut; en geeft den Stijl om de Plaatsen aan te tasten en te verdedigen: Benevens een omstandige Verklaaring der Turksche Krijgs-Magt, so tot Aantasting als Verdediging. Verçiert met meer dan 400 konstige Kopere Plaaten. Door Allain Manesson Mallet, Mathematicus van sijn Aller-Christelijkste Majesteyts Pagies der kleyne Ecurie; Eertijts Ingenieur, en Sergeant Majoor van d'Artillerie in Portugaal. Den Tweeden Druk met meer dan 100 Plaaten vermeerdert, en doorgaens verbetert. Uyt het Frans Vertaalt.
 • [Zee-Atlas Of Water-Wereld]
 • Appian Alexandrin Des Gverres Des Romains. Tradvit De Grec En Francois. Par Me Odet Philippe, Sieur des Mares, Conseiller du Roy au Siege de Falaize.
 • Veenman, K.H.
 • Historien Der Nederlanden, En haar Naburen Oorlogen tot het Iaar 1612. Door Emanuel Van Meteren. Met Heerelijker Konterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert.
 • Zeegers, E.F.A.
 • Wind Jr., J.
 • Hallungius, J.A., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Dozy, W.
 • Verhandeling Over De Metselary In Vestingwerken, Behelzende Een Nieuw Project Met Derzelver Verdediging En Het Gene Een Ingenieur Noodig Te Weten En Waar Te Nemen Heeft In Het Doen Bouwen Van De Muragie Der Vestingwerken. Uit De Beschouwinge En Ondervindinge Te Samen Gesteld, Door Cornelis Redelykheid. Met Koperen Platen.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), infanterie, Taunay, H.C.
 • Eerste Deel. Beginnend met het Geslagt, en geboorte van de Prins, en eindigende met desselfs vertrek nae Duytsland, en met de komst van den Hertog van Alba in de Nederlanden. Tweede Druk.
 • Architecture Militaire, Ou L'Art De Fortifier Les Villes, De quelle assiette ou figure qu'elles soient; Avec les noms, les maximes & les instructions nécessaires à ce sujet, les sentimens des Auteurs anciens & modernes, leur idée, leurs principes & leurs constructions, la maniére d'aujourd'hui d'assiéger les Places & de les deffendre, suivie d'une nouvelle méthode pour fortifier les plus puissantes Villes de l'Europe, en diminuant le nombre des Ouvrages sans rien diminuer de leur terrain, ni de leurs forces. Suivi D'Un Abrege De Geometrie. Par le Chevalier de Saint Julien.
 • Türr, Istvan
 • Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, Beginnende Mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V. aen zijnen zoon Koninck Philippus van Spangien, tot de droevige doot van zijn Excell. Willem Prince van Orangien hoogl. memor. Beschreven Door Pieter Bor Christiaensz.
 • Seyffardt, A.L.W.C.
 • Kielstra, Prof. Mr. J.C.
 • Landstrijdkrachten, onbekend
 • Maniere De Fortifier De Mr. De Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en France, pour la Fortification des Places tant régulieres qu'irrégulieres; en quoi cette méthode differe des autres, &c. Avec un Traité de Geometrie qu'on a mis à la tête, pour avoir une parfaite intelligence des Fortifications. Le tout mis en ordre Par Mr. le Chevalier de Cambray.
 • Ditmar, J.
 • Op de Musiciens ofte van ouds Stads Trompers.
 • Essai Théorique Et Pratique Sur Les Batailles. Par M. le Chevalier De Grimoard.
 • infanterie
 • De La Charge Des Govvernevrs Des Places. Par Messire Anthoine De Ville Cheualier: Ov` Sont Contenvs Tovs Les Ordres qu'on doit tenir pour preparer les choses necessaires dans vne place, tant pour la conseruer, comme pour la deffendre, & pour s'empescher de toute sorte de surprises; Vn Discovrs Facile Povr Reconnoistre Tovs les deffauts des places, & pour y sçauoir remedier. Vn Abregé De La Fortification, Ov` Il Est, traitté en quoy consiste la perfection, & tout ce qu'vn Caualier & vn homme de Commandement en doit sçauoir, pour en discourir, & pour s'en seruir: De Plvs Y Est Adiovsté Vn Traitté des Parties de guerre.
 • Le theatre De Bellone, Contenant 48. nouvelles Cartes Geographiques, Des Païs-Bas Espagnols, Provinces-Unies, haute & basse Allemagne, les Electorats & Principautez du Rhin, haute et basse Alsace, la Lorraine, Bourgogne, Suisse, Savoye & Piemont, avec une grande partie de la France, de l'Italie, & autres Païs Adjacents, où l'on fait à present la Guerre. Ouvrage très utile aux Officiers Et Voyageurs & Personnes Curieuses qui souhaitent de voir les Mouvemens & Campemens des Armées. Ces Cartes sont toutes dessinées a aussi grand point que celles de 10 à 12 pieds, & mises en tel ordre, & en si petit volume qu, on puisse les joindre ensemble, & les porter dans la poche. On y a joint une Table pour trouver facilement les Villes, Fortresses & autres Lieux remarquables.
 • seinem Lehrgebäude von der Colonne deutlich und gründlich abgehandelt und in vielen Kupferstichen vorgestellt hat. Uebersetzt von Anthon Leopold von Oelsnitz Lieutenant bey dem Königlichen Preussischen Infanterieregiment von Haack. Erster Theil. Mit Königl. Preussischem allergnädigsten Privilegio.
 • Bomas, A.P.
 • Zegers Rijser, C.C.
 • Spiegel van Staat Des Vereenigde Nederlands. Waar in De Macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. Door Mr: Romyn De Hooghe. Eerste Deel.
 • Tome IX.