• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Nieuwenhuys, H., artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Verbetert en Vermeerdert Politijck en Militair Handtboecxken Vanden Staet der Geunieerde Provintien, Aenwysende Des selfs maniere van Regieringe, veelvoudige middelen etc. Als mede De lasten des Oorlogs by den selve gedragen tot den Iare 1651. Den vijfden Druck: Waer bygevoecht sijn eenige autentijcke stucken tot dese materie dienende. Seer nut voor alle Liefhebbers.
 • Depuis La Treve De 1609, Ou Finit Grotius Jusqu'a Notre Tems. Par M. De La Neuville. Tome I.
 • Le Bombardier François, Ou Nouvelle Methode De Jetter Les Bombes Avec Precision. Par M. Belidor Commissaire ordinaire de l'Artillerie, Professeur-Royal des Mathematiques aux E'coles du même Corps, Membre des Academies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Libosan, J.W.
 • Vijfde Deel.
 • onbekend
 • Snouckaert van Schauburg, Baron W.F., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Tweede Deel.
 • Wierts, J.J.
 • Toonneel Der Steden Van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen,
 • Staden ten Brink, E.P. van, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • [Motto] Tome Premier.
 • Les Histoires D'Herodote. Mises En François, Par P. Dv-Ryer, de l'Academie Françoise, Conseiller, & Historiographe du Roy. Seconde Edition. Reueuë, corrigée & augmentée d'Annotations en marge.
 • Rijnders, W.J.J.
 • Herwarth von Bittenfeld, infanterie
 • Matthiae Dögen Dramburgensis Marchici Architectvra Militaris Moderna. Varijs Historijs, tam veteribus quam novis confirmata, et praecipius totius Europae munimentis, ad exemplum adductis exornata.
 • Het Nieuwe Licht Der Bosschieterye; Zynde een volkomen Onderwysinge van het Konstapelschap, so ter Zee als te Lande, alles Schriftelyk opgelost, ende doorgaans ingebragt eenige Tafelen, daar door alle Exempelen seer vaardig ende gemakkelyk werden opgelost, sonder eenige Rekening. Noyt voor desen de Konstapels in eenige Boeken soo klaar en volkomen voorgeschreven. Door Gerrit van der Tollen, in zyn Leven Mathematicus, eertyds voor Schipper ter Zee gevaren.
 • Joost, L.J.J.A.
 • Graeff, F.L. de
 • Meijer, J.
 • Tome Premier.
 • De Belegering, En 'T Ontset Der Stadt Leyden, Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Naar 't leven afgebeeld door Reinerius Bontius. Treur - Bly - Einde - Spel. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert, en met schoone Figuren, nevens alle Vertooningen zoo voor, in, als na het Spel.
 • Diederich, G.A.
 • onbekend, cavalerie
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), cavalerie, Matthes, M.G.
 • Het Wiskonstig Werpen Der Bombens. In 't Fransch beschreeven door de Heer Blondel, En in de Nederlandtse Tael gebracht door Theod. De Bayonville. Ordinair Ingenieur ten dienste deser Landen. En voor den selven gedruckt
 • Muurling, W., Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Tome Premier.
 • L'Art De Jetter Les Bombes. Par Monsieur Blondel Marechal de Camp aux Armées du Roy, & cy-devant Maître de Mathematique de Monseigneur le Dauphin.
 • Eybergen, J.A. van
 • onbekend, grenadier (Wapen der Infanterie)
 • Otterloo, J.A. van, artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Maniere De Fortifier De Mr. De Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en France, pour la Fortification des Places tant régulieres qu'irrégulieres; en quoi cette méthode differe des autres, &c. Avec un Traité de Geometrie qu'on a mis à la tête, pour avoir une parfaite intelligence des Fortifications. Le tout mis en ordre Par Mr. le Chevalier de Cambray.
 • Onderwater, J.D., artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Engelvaart, Adriaan, Engelvaart, Adriaan
 • Hartkamp, H.J.
 • Tweede Deel. Inhoudende den Stijl om allerley Steden en Plaatsen te Bouwen en te versterken, Volgens alle de verscheyde Manieren, die tot nu toe zyn uytgevonden, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Ingenieurs, die van dese Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardy, De Ville, de Graaf van Pagan, en Andere. Met byvoeging der Voordeelen en Nadeelen van hare Bouwings Stylen; als ook de Vergelijking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor, en tegen 't Gebruik der Moordgraven, Onderwallen, en Tweede Strijken, met de Redenen des Schrijvers, voor de Strijken, en Moordgraven van sijn Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wis-konst Meester van syn Alder-Christelykste Majesteyts Staatjonkers der kleyne Ecurie Eertyts Ingenieur en Sergeant Major van d'Artillerie in Portugal. Uyt het Frans vertaalt.
 • Dertiende Deel.
 • Lyst Der Gepensioneerde Officieren, Overgeleevert, Door Het Committé Van Het Bondgenootschap Te Lande, Aan De Nationaale Vergadering Op den 27 October 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Boellaard, Jan Willem, Boellaard, Jan Willem, Koninklijke Militaire Academie (Breda), infanterie
 • Reglement En Ordres Voor De Wagten, En hoe de dienst in het Garnizoen van 's Gravenhage zal gedaan worden. Gearresteert by Zyne Hoogheid den 1 september 1770.
 • Tableau De L'Histoire Des Princes Et Principavté D'Orange. Divisé en quatre Parties Selon les quatre Races qui y ont regné Souverainement depuis l'an 793. Commençant A Gvillavme Av Cornet Premier Prince d'Orange. Jusques A Frederich Henry De Nassav à present Regnant. Illustré de ses Genealogies & enrichi de plusieurs belles Antiquités avec leurs Tailles douces.
 • Seconde Partie.
 • Eerste Deel. Vervattende de Veldtochten van 1756 en 1757.
 • Relation De Ce qui s'est passé de plus considérable sous le Commandement De Son Altesse Mgr. Le Prince D'Orange, Dans la Campagne de 1674.
 • Cartall, C.W.J.
 • Ende, M.A. v.d.