• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Hollandse Merkurius, Behelsende De voornaemste Geschiedenissen in Christenryck, In 't Jaer 1656. Het Zevende Deel.
 • Eerste Deel. Met kopere Plaaten van B. Picart.
 • Maniere De Fortifier De Mr. De Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en France, pour la Fortification des Places tant régulieres qu'irrégulieres; en quoi cette méthode differe des autres, &c. Avec un Traité de Geometrie qu'on a mis à la tête, pour avoir une parfaite intelligence des Fortifications. Le tout mis en ordre Par Mr. le Chevalier de Cambray.
 • Histoire Dv Siege De Boldvc, et de ce qui s'est passé es Pais Bas Vnis, L'An MDCXXIX. Faicte Françoise, du Latin De Daniel Heinsivs. Avec Privilege.
 • Discorsi Militari D' Antonio Lvpicini, Sopra l' espugnazione d' alcuni siti. Con Licenzia De' Signori Svperiori.
 • Tindal, R.D. Baron
 • L'Architectvre Militaire ou La Fortification Novvelle, Augmentée et enrichie de forte resses regulieres, Irregulieres, et de dehors; le tout a la Practique moderne. par Adam Fritach Mathematicien.
 • Cochius, A.J.
 • Avertimenti Et Essamini Intorno A Qvelle Cose Che Richiede A Vn Bombardiero, Cosi circa all'Artegliaria, come anco a fuochi arteficiati. Di Girolamo Cataneo Novarese. Da lui, in questa seconda impressione, in diuersi luoghi ampliati.
 • Le Bombardier François, Ou Nouvelle Methode De Jetter Les Bombes Avec Precision. Par M. Belidor Commissaire ordinaire de l'Artillerie, Professeur-Royal des Mathematiques aux E'coles du même Corps, Membre des Academies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Eerste Deels Eerste Stuk.
 • Steck, F.G.
 • Histoire De La Campagne De M. Le Prince De Condé, En Flandre En 1674; Précédée d'un Tableau Historique de la Guerre de Hollande jusqu'à cette époque: Ouvrage Enrichi De Plans Et De cartes, Dédié Et Présenté Au Roi, Par le Chevalier De Beaurain, Géographe de Sa Majesté, & son Pensionnaire.
 • Der Wahre Vauban, oder der von den Teutschen und Holländern verbesserte Französische Ingenieur, worinnen I. die Arithmetic, II. die Geometrie, III. die off- und deffensiv-Kriegs-Bau-Kunst, nach den Grundsäzen des berühmten Herrn von Vauban, deutlich erkläret: nebst einer ganz neuen Methode zur irregulairen Fortification, mathematisch bewiesen und mit vielen Kupfer-Rissen erläutert von Leonhard Christ. Sturm.
 • Jansen Hutteman, H.J.
 • [Motto] Tome Premier.
 • Zahn
 • Premiere Partie.
 • Hoek, A.
 • ander Theil. Von Wagenburgt vmb die Veldleger, Wie man die schliessen, sich darein verschantzen, wider auffbrechen, vnnd ein Statt oder Festung mit vortheil Belägern, vmbschantzen, vnd vntergraben soll: Auch welcher gestalt Stätt, Schlösser, vnd andere Gebäuw, in vnd ausserhalb Feindts nöhten, nützlich mögen erbauwet, bewahrt, vnd nach notturfft versehen werden: Vnd was zu einem gantzen Feldzug, an Munition, Personen vnd Vnkosten gehörig. Item, von allerley Geschütz vnd Feuwerwerck, nach Geometrischer art zugebrauchen: Wie man schädliche vnd Lustfeuwer werffen, den Salpeter vnd Puluer zubereiten vnd erhalten soll, vnd wie Zeughäuser verwart, erhalten, vnnd ein gewaltiger Hauff in guter Ordnung, mit nothwendigen Artickeln soll versehen vnnd regiert werden. Alles mit schönen Figuren gezieret vnd an Tag geben, Durch Leonhardt Fronsperger. Allen Kriegszuerständigen auch Bauwmeistern, vnd andern Kunstliebenden, hochnothwendig zu wissen, &.
 • Claus, G.M.
 • Seiler, I.B.
 • Erve, H. v.d.
 • Kregten, J.G. van
 • Gerh. Feltmans Aenmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaens met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewijsde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naest den anderen geplaetst.
 • Carstens, A.F.P.
 • Lobeck
 • Eerste Deel.
 • Dorsman, W.
 • Tideman, Mr. P.
 • De Belegering, En 'T Ontset Der Stadt Leyden, Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Naar 't leven afgebeeld door Reinerius Bontius. Treur - Bly - Einde - Spel. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert, en met schoone Figuren, nevens alle Vertooningen zoo voor, in, als na het Spel.
 • Versterckte Vesting, Uytgevonden In velerley voorvallen, en geobserveert in dese laeste Oorloogen, soo in de Vereenigde Nederlanden, als in Vranckryck, Dvyts -Lant, Italien, Dalmatien, Albanien. en die daer aengelegen landen, door Henrick Rvse, Ingenieur, en Capitein over een Compagnie voetknechten der Stadt Amsterdam.
 • L'Art De Jetter Les Bombes. Par Monsieur Blondel, Marechal de Camp aux Armées du Roy.
 • Vervolch Van De Neerlandsche Oorloghen beroerten, ende Borgerlycke oneenicheyden zedert de doot des Princen van Orangien tot het innemen van Breda, daerinne zonderling de gehele Regieringe ten tijden vanden Grave van Leycester warachtelijck ende onpartijdelijck beschreven is. door Pieter Bor Christiaenzoon.
 • Histoire Dv Roy Lovis Le Grand Par les Medailles, Emblêmes, Deuises, Jettons, Inscriptions, Armoiries, et autres Monumens Publics, Recuëillis, et Expliquéz par le Pere Clavde-Francois Menestrier De La Compagnie De Iesvs. N.E. Augmentée de 5. Planches.
 • Leschen, J.L. von
 • [Geometrie ofte meet-konst. ... ]
 • Alphen, W. van
 • Alkemade
 • Quispel, H.
 • Lutz, J.G.
 • Snijders, C.J.
 • Rutgers, J.
 • Tweede Stuck.
 • Defensio Patriae Oder Landtrettung Darinnen gezeigt wirdt, I. Wie alle und jede in der werthen Christenheit Potentaten, Regenten, Stätte unnd Communen, ihre und der ihrigen Underthanen Rettung und Schutzung anstellen sollen. II. Der Modus bene belligerandi, viel hundert Jahr biszher gefählet. Zu hochnöthigstem und besten Nutzen in diesen sehr gefährlichen und betrübten zeitten hergegeben unnd mit Kupfferstücken angewiesen, durch Iohann Iacobi von Wallhausen, der zeit Churf. Maintz bestelten Obr. Leuteuant.
 • Veeren, J.P.H.C.