• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M.VI.cXII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken. Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV.
 • Rompelman, W.G.
 • Abbildung vnd Repraesentation Der Fürstlichen Inventionen, Auffzüge, Ritter- Spiel, auch Ballet, So in des Durchleuchtigen, Hochgebornen Fürsten vnd Herren, Herren Johann Georgen, Fürsten zu Anhalt, Grafen zu Ascanien, Herrn zu Zerbst vnd Bernburg, &c. Fürstlichem Hofflager zu Dessa, Bey des auch Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herren, Herrn Georg Rudolph Hertzogen in Schlesien, zur Liegnitz vnd zum Brieg, Mit der Durchleuchtigen Hochgebornen Fürstin vnnd Fraw, Fraw Sophia Elisabeth Hertzogin in Schlesien zur Lignitz vnd zum Brieg, u.s.w. Sambt den dazu gehörigen Cartellen, Impresen, versen, vnd Kupfferstücken.
 • Werner, H.M. [1846 - ], 4e Regiment Huzaren (1905-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Tome Troisieme, Contenant La Geometrie Pratique A L'Usage Des Officiers.
 • Bomberg, G.J.
 • Pabst, Jean Charles
 • Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, Beginnende Mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V. aen zijnen zoon Koninck Philippus van Spangien, tot de droevige doot van zijn Excell. Willem Prince van Orangien hoogl. memor. Beschreven Door Pieter Bor Christiaensz.
 • Nardten, C.E., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Stevels, J.
 • Grol, A.
 • Vink, P.
 • Schierbrand, von, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Architectura Martialis: Das ist, Auszführliches Bedencken, uber das, zu dem Geschütz und Waffen gehörige Gebäw: Darinnen für das Erste eygentlich zuvernemmen, In was gestalt ein wolgeordnetes Zeugoder Rüst-Hausz, sampt desz Zeuges notwendigen Behaltnussen auffzubawen: Auch wie dasselbige mit Geschütz, Waffen und Rüstungen solle auszgestaffieret werde. Zum Andern, Wie durch ein Newes Instrument der Salpeter zuprobiren: Beneben etlichen Nutzlichen Zugwercken, Kriegswagen, Granaten, vnd Bockstucken: mit information, an welche Ort das grobe Geschütz, zu einer täglichen Guardia auff den Pasteyen zustellen: vnd vnter seinen Hütten vor dem Ungewitter zu sichern: Auch wie die Rohr der geschütz vor Regen, Schnee vnd andern Suspecten zuversigeln. Zum Dritten, mit was richtigkeit ein Zeugwartt sein ihme anvertrawtes Geschütz vnd Munition, bey guter Rechnung vnd ordentlicher Buchhaltung, in rühmlicher obacht verwalten solle. Allen Martialisten, Besonders den Zeugwartten und Büchsenmeistern, zu Wolgefallen beschrieben, und mit. 12. hierzu dienlichen Kupfferstücken auszgefertiget, Durch Josephum Furttenbach.
 • Ruyter, P.J. de, infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Notten, G.G.J.
 • Memoires De Mr. Le Marquis De Feuquiere, Lieutenant-General Des Armées Du Roi: Contenans ses Maximes sur la Guerre, & l'application des Exemples aux Maximes. Nouvelle Edition, Revue & corrigée sur l'Original; augmentée de plusieurs Additions considérables; avec Une Vie de l'Auteur donnée par Mr. le Comte de Feuquiére son frére; & enrichie de Plans de Batailles & de Cartes.
 • Hengel, A. van
 • Tome IX.
 • Eerste Deel.
 • By His Majesty's command. Adjutant General's office, 1st December, 1796. Rules And Regulations For The Sword Exercise Of The Cavalry.
 • Braam Houckgeest, F.A. v.
 • Oorspronck, Begin Ende Aenvang Der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende Borgerlijcke oneenichheyden. VVarachtighe ende Historische beschrijvinghe; Door Peter Bor Christiaensz. Raedt ende Rentmeester generael van Noorthollandt. Van nieus oversien.
 • Traité Des Armes Défensives. Par M. Joly De Maizeroi, Lieutenant-Colonel d'Infanterie.
 • Tome Second.
 • Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, &c. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Voorzien met alle de noodige authentyke Stukken en Bewyzen, en vercierd met schoone kopere Figuuren.
 • Codex Batavus, Waar in het algemeen Kerk-, Publyk, en Burgerlyk Recht van Holland, Zeeland, En het Ressort der Generaliteit, Kortelyk Is Begrepen: Getrokken uit alle de Edicten, Ordonnantien, Placaten, en Resolutien, Voor, en na de Oprechting der Republyk, en wel byzonder der Staatsbestiering van Holland, en West-Vriesland, eerst tot het Jaar 1710, en zedert tot 1724. respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en behandeld, volgens de Roomse, En Hedendaegse Rechten, Door Eduard Van Zurck: Met Een Vervolg Der Placaten, Resol. Aanmerkingen, En Andere Vermeerderingen, Van Mr. P. Van Der Schelling. De Vierde Druk. Op nieuws nagezien, van veele fouten gezuiverd, en met eenige byvoegzelen vermeerderd.
 • Contenant la suite de l'histoire détaillée de la Campagne de Jules-César en Espagne contre les Lieutenants de Pompée, Enrichis De Beaucoup De Figures. Par Charles Guischard, nommé Quintus Icilius, Colonel d'Infanterie au service du Roi de Prusse, & Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin. Tome Second.
 • Pool, A.J.D.
 • Tome. [XII]
 • Roeloffs, K.C., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Den Arbeid van Mars. Derde En Laetste Deel, Handelende Van Het Nieuw Optrekken, Van de Gereedschappen, en Stoffen, dienende tot het opwerpen van Wallen, en Borstweringen aen Steden. Van het Uitgraven der Aerden, en van het Bouwen van allerlei Muurwerken aen Steden, Plaetsen, en Kasteelen. Van het Geschut, en het maken van Buskruid, met allerhande vyer-werken. Van Gereedschappen, dienende of tot verdedigen, of bespringen van Steden, Plaetsen, of Kasteelen. Van d'Optocht, en 't Geleiden van Krijgs-benden en Legers. Van het Neerslaen tot Belegeringen, en van het bespringen van Plaetsen, Steden, of Kasteelen. Van het verdedigen der Plaetsen, tegen allerlei Belegeringen, en Aenvallens. Van het Verdrag te maken, en het Overgeven der Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en Leger-meter des Konings van Portugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo, Uit het Frans vertaelt.
 • Enderlein, F.H.G.A.
 • Sententien En Indagingen Van Den Hertog Van Alba, Uitgesproken en Geslagen In Zynen Bloedtraedt. Mitsgaders die van byzondere Steden, Tegen verscheide zo Edellieden als voornaeme Burgers en Inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, Van den Jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een Aenhangsel van Authentike Stukken, Spruitende uit deselve Sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk Handtschrift, Door Jacob Marcus.
 • Sloet van Zwanenburgh, D.G. Baron, infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Heronis Mechanici Liber De Machinis Bellicis, Necnon Liber De Geodaesia A' Francisco Barocio Patritio Veneto latinitate donati, multis mendis expurgati, & figuris, ac scholijs illustrati.
 • Wilkens, W.H.B., artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Groenveld, S.
 • Snijders, W.G.F.[generaal], infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Pompe van Meerdervoort, F., infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Wilhelmi Dilichii, Weyland verschiedener Chur- und Fürsten gewesenen weitberühmten Ingenieurs und Bau-Meisters, Hochvernünfftig gegründet-und auffgerichtete, in gewisse Classen eingetheilte, biszher verschlossen gelegen, numehr aber Eröffnete Krieges-Schule, Worinnen, nach genau und zuwissen genugsamer, Der alten Römer und Griechen zu Wasser und Land geführten, mit so viel als lebendigen Farben dargestellten Streit-Methode, zusamt deren vorgezeigten, damal üblichen, Waffen und Rüstungen, statt ordenlicher allen dessen Unterrichts Begehrenden vor- und auffgegebenen Lectionen, vermittelst kluger und verständlicher Lehr-Art, gewiesen wird, welcher gestalt Generals-Personen, hohe Befehlichs-haber, zusamt denen nachgeseszten Obern, in Anricht-Werb- und Musterung einer Armee, Erzielung rechtschaffener, erfahrner Soldaten, durch fleissig und zeitliche Angührung zu denen gewöhnlichen Exercitien, nothdürfftiger derselben Verpflegung, Anstellung einer Schlacht-Ordnung, haltendem Treffen, belägerungen, Stürmen, wohl anzubringenden Kriegs-Listen, u. sich klüglich zu verhalten: Ammirale, Schiff-Capitaine, und dergleichen zur See Kriegs-Bediente gegen ihren Feind, mit allen auff diesem Element erfoderenden Zubehörungen sich auszrüsten, nicht weniger die hierbey bestellte Piloten auff Erkundigung Gewitters, beschaffenheit der Winde, Rustung dess Compasses und See-Carten, u. versehen, und deren gründliche Wissenschafft haben sollen: Artillerie-Büchsen-Meisterey-Verwandte, und Feuer-Wercker, mit Zubereitung allerhand ihnen zu verfertigen gebührenden blitz- und donnerenden gewaltigen Sturm-Gefässen, Bombem, Carcassen, u. Handhab- und Lossbrennung dess Geschützes, u. und sonsten behutsam zu verfahren: Commissarien, Munition-Proviant-Beld-Innhabere, mit erkleckenden in der Krieges-Vassa allzeit in Bereitschafft ligenden Geld-Summen, richtiger Ausszahlung, sorgfältiger Einsammlung, und nothdürfftiger Ausstheilung der lebens-Mittel, und darüber auff die völlige Mannschaft gemachtem überschlag, als woran ein Vieles gelegen, sich ohnfehlbarlich zu erzeigten: Und dann eine Ehrliebende Mannhaffte Soldatesca auff Zug und Machten, in Commando-Sachen, wie solche auch mögen Namen haben, dem gethanen Eyd gemäss, willig, gehorsam, eyfferich, treu, unverdrossen, auch mit Darstellung Leib und Lebens, sich so Tags, so nachts erfinden zu lassen verpflichtet seyn müsse. Alles und jedes in Form und Gestalt eines allerdings in dieser Materi und Schreib-Art vollkommenen, und noch niemals herauss gegebenen, was sonst bey vielen andern Scribenten mühsam zu suchen, alles in schönster ordnun, was auch nur in Kriegs-Sachen ersonnen, und zu wissen begehret werden mag, in sich begreiffenden Haupt-Wercks, aus eigener Erfahrung vorgestellet, mit trefflichen, Exempeln, von Feld- und See-Schlachten, Bestürm- und Eroberungen, u. erlautert, anbey auch kostbaren, netten vielen Kupffer-Stücken, und zierlichen Holz-Figuren, zu Handhabung dess gemeinen besten, und sonderlich-verhoffender dess Lesers belustigender Befriedigung aussgezieret, und zum Druck befördert.
 • Kriegskunst zu Pferdt. Darinnen gelehret werden, die initia vnd fundamenta der Cavallery, aller vier Theilen: Als Lantzierers, Kührissierers, Carbiners vnd Dragoens, was von einem jeden Theil erfordert wirdt, was sie praestiren können, sampt deren exercitien. Newe, schöne Inventionen etlicher Batailien mit der Cavallerey ins Werck zustellen. Mit dargestelten Beweistumben, was an den edelen Kriegskünsten gelegen: Vnd deren Fürtrefflichkeiten, vber alle Kunst vnd Wissenschafften. Vormals alles nie an Tag gegeben. Gepracticiret, beschrieben vnd mit schönen künstlichen Kupfferstücken angewiesen von Iohann Iacobi von Wallhausen, der löblichen Statt Dantzig bestelten Obristen Wachtm: vnd Hauptman. Mit Röm. Keys. May Freyheit nicht nachzutrucken, stechen, ätzen oder nachzumachen, begnadet.
 • Toonneel Der Steden Van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen,
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Dussen, L.A. van der, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950), cavalerie, Tolsma, G.E.
 • Les Devoirs Des Officiers De L'Artillerie, Contenant Les Charges & Fonctions de chaque Officier, & de la conduite de tout son Attirail. Avec les Figures pour en donner l'intelligence. Par le Sieur De La Fontaine, Ingénieur Ordinaire du Roy.
 • Le Fortificationi Di Bvonaivto Lorini, Nobile Fiorentino. Nvovamente Ristampate, Corrette & Ampliate di tutto quello che mancaua per la lor compita perfettione, Con L'Aggivnta Del Sesto Libro. Doue si mostra, con la Scienza, e con la Pratica, l'ordine di Fortificare le Città, & altri luoghi, con tutti gli auuertimenti, che più possono apportar beneficio, per la sicurtà delle Fortezze, Cioe, Nel Primo Libro. Si tratta della Scienza d'intorno alle regole da formare le Piante delle Fortezze, con le sue misure. Nel Secondo. Si mostra la Pratica con la quale si debbe fabricare la Fortezza in opera Reale. Nel Terzo. Si descriuono la diuersità delle Piante, con l'elettione delle miglior difese. Nel Quarto. Si dichiara la diuersità de siti, & come si debbono Fortificare. Nel Quinto. Si tratta delle Scienze Mecaniche, & l'ordine facilissimo del Fabricare tutti gli strumenti & machine artificiose che possono fare dibisogno, si in tempo di pace come di guerra, e come si possano con poca forza dominare grandissimi pesi. Nel Sesto, & vltimo. Si tratta della difesa delle Fortezze, & si mostrano tutti que gli auuertimenti, & inuentioni, con le quali i difensori si possono difendere, con quelmaggior vantaggio, che si può desiderare, per la sicurtà della Fortezza; & oltre a ciò si mostra l'ordine del misurare le distanze & leuare le Piante, con altri particolari necessari per effettuare quanto s'è proposto.