• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Commentarien Ofte Memorien Van-den Nederlandtschen Staet, Handel, Oorloghen ende Gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder Ghebueren handelinghen. Beschreven door Emanvel van Meteren. Ende By hem voor de tweede ende leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-standt van Wapenen ende Vrede, in 't Iaer 1608.
 • Articul-Brief Ofte Wacht Ordeninge des Borgerlijcken Regiments binnen Groningen, Soo en als deselve nu van nieus nagesien, verbetert ende vermeerdeert is, by d'H: Heeren Borgemesteren ende Raadt der voorsz. Stadt.
 • Neeteson, C.
 • Marci Zuerii Boxhornii Historia Obsidionis Bredae, Et Rerum. Anni M DC XXXVII.
 • Weynen, M.J.T.H.X.
 • Dinaux, W.M.
 • Perspective 5e. Partie De Ioan Vredem: Vriese. Augmentée et Corrigée en divers endroits, par Samuel Marolois.
 • Veenman, K.H.
 • Krayenhoff, C.R.T. Baron
 • Bakker, Ds. S.K.
 • Topographie Générale des Pays-bas Hollandois et Autrichiens, Divisée en deux parties, la premier comprenant le Comté de Flandre, l'Hainaut et l'Artois, La seconde, le Duché de Brabant et partie de la Hollande, Cet Atlas est executé avec soin et netteté, pour l'intelligence de la guerre et le campement des armées. On peut donner plusieurs formes a ces Cartes I.o en faire un Atlas portatif pour la Commodité de M.rs les Officiers 2o jointes quatre par quatre elles seront dix Cartes grandeur d'Atlas Ordinaire, chacunes de ces feuilles contient d'Etendüe neuf Lieues communes de France sur six et demi ce qui est suffisant pour y voir les differentes positions, et mouvements des Armées; on a mis en teste de chacune des trois parties une Carte Generale divisée, sçavoir la premiere partie en quatorze Carreaux, la Seconde en vingt quatre et la troisieme en dix , Numerotés des mesmes Chiffres qui se trouvent sur les feuilles qui correspondent a chacun des dits Carreaux.
 • Le Mareschal De Bataille. Contenant Le Maniment Des Armes. Les Evolvtions. Plusieurs Bataillons, tant contre l'Infanterie que contre la Cavalerie. Divers Ordres De Batailles. Avec un bref discours sur les considerations que doit avoir un Souverain, avant que de commencer la guerre. Et un abregé des functions de Generaux d'Armées, de Mareschaux de Camp, & autres principales Charges d'icelles. Dedie' Av Roy. Inventé & Recueilly par le Sieur de Lostelneav, Mareschal de Bataille des Camps & Armées de sa Majesté, & Sergent major de ses Gardes Françoises.
 • Reus, W. de [commandant]
 • Wichers, Jhr. G.L.
 • L'Homme De Guerre Ou Plan Indicatif Et Discuté Des Études Propres à le former dans l'une & l'autre classe du Service; Ouvrage Adressé A La Convention Nationale, Par Le Citoyen Dupain-Triel, ancien Ingénieur-Géographe-Militaire.
 • Dertiende Deel.
 • Vollkommene Geschütz-Feuerwerck Und Büchsenmeisterey-Kunst: Hiebevor in Lateinischer Spraach beschrieben und mit Fleisz zusammen getragen Von Casimiro Simienowicz, Königl. Majest. und der Cron Pohlen General Feldzeugmeister Leutenant. Anitzo In die Hochteutsche Spraach übersetzet: Von Thoma Leonhard Beeren, Lipsiensi. Mit schönen Kupffern, und einem gantzen Neuen Theil vermehret Durch Daniel Elrich, Stückhaubtmann zu Franckfurt am Mayn.
 • Articul-brief Ofte Wacht-Ordeninge, Des Borgelyken Regiments Binnen Groningen. Zoo en als dezelve nu van Nieuws nagezien, verbetert ende vermeerdert is, by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der voorsz. Stadt.
 • Plans Et Journaux Des Sieges De La Derniere Guerre De Flandres, Rassemblés Par Deux Capitaines Etrangers Au Service De France.
 • Veldtocht Van Den Generaal Buonaparte In Italien Geduurende Het Vierde En Vijfde Jaar Der Fransche Republiek; In Het Fransch Beschreeven Door Eenen Officier-Generaal. Vercierd met een Kaart of platte grond van Mantua.
 • Spiegel van Staat. Vervattende De Macht Der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende afhangen. Door Mr: Romyn De Hooghe. Tweede Deel. Met Figuuren.
 • Supplement A L'Histoire De Polybe. Avec Le Commentaire Militaire De Monsieur Le Chevalier De Folard, Contenant Les Nouvelles Découvertes sur la Guerre, par le même; Lettre Critique d'un Officier Hollandois; & Sentimens D'Un Homme De Guerre sur le systême Militaire du Chevalier de Folard. Avec Les Reponses A Ses Critiques.
 • Instructie Voor den Majoor der Schutterye ofte Borger-wachten, binnen de Stadt Utrecht.
 • Tome Premier.
 • Cartes Géographiques, Topographiques, Plans, Des Marches, Campemens, Villes, Siéges, Batailles, et de toutes les Opérations Militaires Exécutées En Italie, pendant les Campagnes de 1745. & de 1746. Par Les Armées Combinées De France Et D'Espagne, Commandées Par Monsieur Le Maréchal De Maillebois, sous les ordres De S.A.R. L'Infant Don Philippe. Dédiés Au Roi Par Mr. Le Marquis De Pezay, Mestre de Camp de Dragons, Aide Maréchal Général des Logis des armées du Roi et Chevalier de l'ordre royal militaire de St. Louis. 1775. Dessinés et Gravés par Guill? De-la-Haye.
 • Drimmelen, P. van
 • Nieuwe Vesting-Bouw, Door Den Grave Van Pagan, Originelyk in de Fransche Taele beschreven, vervolgens in 't Hoogduitsch overgebragt, En met nodige Aanmerkingen, Vermeerdert Door Johan Jacob Wertmuller. En nu om desselfs Nuttigheyt in het Nederduitsch Vertaalt. Met Kopere Platen.
 • Tegelaar, J.A.
 • Hilten, D.A. van
 • Neuer Cursus Mathematicus Zum Gebrauch Der Officiers von der Artillerie, Und Der Ingenieurs, Zu erst in Französischer Sprach beschrieben Von Hn. Belidor, Nunmehro aber auf hohen Befehl Des Durchlauchtig-Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn Josephi Wenceslai, Des Heil. Röm. Reichs Fürsten von und zu Liechtenstein &c. In die Teutsche Sprache übersetzt, und mit nöthigen Zusätzen versehen Von J.Th. Bion, Dero zu Hungarn und Böheim Königlichen Majestät Hoch-Löblichen Feld-Artillerie Stuck-Junkern. Zweyte Auflage.
 • Eerste Deel. Behelzende de eerste dertien Boeken.
 • Kaub, J.A.
 • Huys, G.
 • Dijkstra, Egbert
 • Oorlogs-monument bij dit Ontzettend Jaar, 1794. En Hooge Belangen Van Staat En Regeering, Thans en Voortaan.
 • Eerste Deel.
 • Moermans, N.J.M.A.
 • onbekend
 • Jeetze, C.W.T. von
 • Werder, von
 • Thijs, F.J.H.M.
 • Ander Theil. Von Wagenburgt vmb die Veldleger, Wie man die schliessen, sich darein verschantzen, wider auffbrechen, vnnd ein Statt oder Festung mit vortheil Belägern, vmbschantzen, vnd vntergraben soll: Auch welcher gestalt Stätt, Schlösser, vnd andere Gebäuw, in vnd ausserhalb Feindts nöhten, nützlich mögen erbauwet, bewahrt, vnd nach notturfft versehen werden: Vnd was zu einem gantzen Feldzug, an Munition, Personen vnd Vnkosten gehörig. Item, von allerley Geschütz vnd Feuwerwerck, nach Geometrischer art zugebrauchen: Wie man schädliche vnd Lustfeuwer werffen, den Salpeter vnd Puluer zubereiten vnd erhalten soll, vnd wie Zeughäuser verwart, erhalten, vnnd ein gewaltiger Hauff in guter Ordnung, mit nothwendigen Artickeln soll versehen vnnd regiert werden. Alles mit schönen Figuren gezieret vnd an Tag geben, Durch Leonhardt Fronsperger. Allen Kriegszuerständigen auch Bauwmeistern, vnd andern Kunstliebenden, hochnothwendig zu wissen, &c.
 • Biersteker, N.
 • Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV.
 • Bakker, Ds. S.K.
 • Bernhard, Z.K.H. Prins
 • Mooij, L.G. de