• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Vermande, J.M.C.
 • Erster Band.
 • De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk. I Deel
 • Le Mareschal De Bataille. Contenant Le Maniment Des Armes. Les Evolvtions. Plusieurs Bataillons, tant contre l'Infanterie que contre la Cavalerie. Divers Ordres De Batailles. Avec un bref discours sur les considerations que doit avoir un Souverain, avant que de commencer la guerre. Et un abregé des functions de Generaux d'Armées, de Mareschaux de Camp, & autres principales Charges d'icelles. Dedie' Av Roy. Inventé & Recueilly par le Sieur de Lostelneav, Mareschal de Bataille des Camps & Armées de sa Majesté, & Sergent major de ses Gardes Françoises.
 • Nouvelle edition revûë, corrigée & augmentée d'un Supplement. Tome Premier.
 • Blaauw, J.A.
 • Notten, G.G.J.
 • Divise' En Trois Parties. La premiere, enseigne la Methode de fortifier toutes sortes de Places Regulieres & Irregulieres. La seconde, explique leurs Constructions, selon les plus fameux Auteurs, qui en ont traité jusqu'à present, & donne aussi la maniere de les bâtir. La troisiéme, enseigne les fonctions de la Cavalerie & de l'Infanterie, traite de l'Artillerie, & donne la Methode d'attaquer & de deffendre les Places. Avec un ample détail de la Milice des Turcs, tant pour l'Attaque que pour la Deffence. Ouvrage enrichi de plus de quatre cens Planches gravées en Taille-douce. Dedie' Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent Major d'Artillerie en Portugal. Tome Premier.
 • Tadema, A.P.
 • Tvveede Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Meetdaet. De praxi Geometriae. Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere Mavrits Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissingen &c. Heere der Stadt Grave, ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, Overyssel &c.Opperste Veltheer van de vereenichde Nederlanden, Admirael Generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
 • Traité Du Mouvement Des Projectiles, Appliqué Au Tir Des Bouches A Feu. Par le Citoyen Jean-Louis Lombard, Professeur aux Écoles d'Artillerie à Auxonne.
 • Geleijnse, B.
 • Clumper, H.L.
 • 't Verwerd Europa, Ofte Politijke en Historische Beschryvinge Der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franssen. Verdeelt in drie Deelen, Waar van het I. Verhandelt het interest van Staat, so in 't algemeen, als in 't bysonder van yder Potentaat en Republyk in Europa. II. De Fransse Desseynen, Maximen, Kuyperyen aan alle Hoven van 't Christenrijk, haaren Staat, Voordeel, Rijkdom, Proceduyren en Oorlogs-Preparatien tegens de Nederlanden; Als mede de Constitutie, Alliantien en Oorlogs-preparatien van den Vereenigden Staat. III. Een pertinente Historie van alle Oorlogs-actien in en na den jaare 1672. in Europa voorgevallen; Mitsgaders de Burgerlijke Beroerten in de Hollandsche en Zeeusche Steden, &c. Beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advoct. Met bygevoegde Authentijke Stukken. Tweede Druk.
 • Architectvra Von Vestungen. Wie die zu vnsern zeiten mögen erbawen werden, an Stätten Schlössern, vñ Clussen, zu Wasser, Land, Berg vñ Thal, mit jren Bollwercken, Caualiren, Streichen, Gräben vnd Leuffen, sampt deren gantzen anhang, vnd nutzbarkeit, auch wie die Gegenwehr zu gebrauchen, was für Geschütz dahin gehörig, vnnd wie es geordnet, vnd gebraucht werden soll, alles auss grund vnd deren Fundamenten. Sampt den Grund Rissen, Visierungen, vnd Auffzügen für Augen gestellt. Durch Daniel Speckle, der Statt Strassburg bestellten Bawmeister. Mit Röm: Key: May: Freyheit, auff zehen Iar.
 • Vollkommene Geschütz-Feuerwerck Und Büchsenmeisterey-Kunst: Hiebevor in Lateinischer Spraach beschrieben und mit Fleisz zusammen getragen Von Casimiro Simienowicz, Königl. Majest. und der Cron Pohlen General Feldzeugmeister Leutenant. Anitzo In die Hochteutsche Spraach übersetzet: Von Thoma Leonhard Beeren, Lipsiensi. Mit schönen Kupffern, und einem gantzen Neuen Theil vermehret Durch Daniel Elrich, Stückhaubtmann zu Franckfurt am Mayn.
 • Sasburg, H.A.R., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Tome Premier.
 • Duykers, H.W.
 • Tome Second. Contenant La maniere de construire & de fortifier toutes sortes de Villes & de Places; selon toutes les diverses manieres qui ont esté inventées jusqu'à present par les plus Sçavants Auteurs, & les plus Fameux Ingenieurs qui ont traitté de cette Science: comme Errard, Marolois, Fritach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardi, Deville, le Comte De Pagan & autres. Avec des Remarques sur les avantages & les desadvantages de leurs Methodes; & le Parallele de leurs Constructions avec celle de l'Auteur, & d'amples Dissertations pour & contre l'usage des Cazemates, des Fausses-brayes, & des seconds Flanes: ensemble les raisons de l'Auteur, pour les Flancs & les Cazemates de ses Places. Dediez Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent d'Artillerie en Portugal.
 • Benschop, J.H.
 • Academie de L'Espée de Girard Thibault d'Anvers. ou se demonstrent Par Reigles Mathematiques Sur le fondement d'un Cercle Mysterieux La Theorie Et Pratique des vrais et iusqu'a present incognus secrets Du Maniement Des Armes A Pied Et A Cheval.
 • Tome Premier.
 • Luber, R.H.
 • Dam van Isselt, G.E.H.W. van
 • Nieuwe Manier Van Vestingbou, Hoe men alle Regulare en Irregulare Vestingen met hare Buytenwerken na haer behoorlijke Proportie, sonder eenige Rekeninge, door den Gemeenen Cirkel op een nieuwe en gansch lichte manier tekenen, afsteken en opbouwen sal. Van nieuws van den Autheur selve, met het Offensive en Defensive vermeerdert, en door de Tabulae Sinuum uytgerekent, en met nodige Demonstratien en Figuren allen Liefhebbers deser Kunst verrijkt. Door Pieter Bekker van Hervord, Ingenieur. En nu uyt 't Hoogduyts in 't Nederduyts getrouwelijk overgeset.
 • Graswinckel, Jhr. Mr. D.P.M.
 • Nispen, Jhr. A.G. van
 • Muschart, C.F.
 • Hojel, W. Ch. (1831-1886), artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Depuis La Treve De 1609, Ou Finit Grotius Jusqu'a Notre Tems. Par M. De La Neuville. Tome I.
 • Obreen, Augustine
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), artillerie, Umbgrove, F.H.
 • The First Part Of The Principles Of The Art Military, Practised in the Warres of the United Netherlands, vnder the Commaund of his Highnesse the Prince of Orange, our Captaine Generall. For so much as concernes the duties of a Souldier, and the Officers of a Companie of Foote, as also of a troupe of Horse, and the exercising of them through their severall Motions. Represented by Figvure The Word of Commaund and Demonstration. Composed by Captaine Henry Hexham, Quartermaster to the Honourable Colonell Goring.
 • Hoogkamer, D.L.
 • Libro Nvovo Di Fortificare, Offendere, Et Difendere. Con Il Modo Di Fare Gli Alloggiamenti Campali. Di Girolamo Cataneo Novarese; Da lui nouamente, in questa seconda impressione, emendato; & ampliato in piu luoghi di molte aggionte.
 • Tome Premier.
 • Herstelde Leeuw, Of Discours, Over 't gepasseerde in de Vereenighde Nederlanden, In't Iaer 1650, ende 1651. Door L.V.A.
 • Eerste Deel. Met kopere Plaaten van B. Picart.
 • Tractatus De Jurisdictione Militari In Praesidiis Belgicis. Of Verhandelinge Over Het Gezag En Jurisdictie Der Militairen, In de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Strekkende tot een vervolg op Het Onderrigt de Judicio Militari in Praesidiis Belgicis Formando. Over het houden van Krygsraad in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Regtelyk gededuceert en met verscheidene Resolutien, Advysen, en andere Stukken in het ligt gegeven, met bydoeninge van eenige Aantekeningen, haar relatie hebbende tot Militaire Zaken. Door Mr. Johan Jacob van Hasselt, Advocaat voor den Hove van Gelderland, en Auditeur Militair te Arnhem.
 • Nierstrasz, C.J.
 • Bogaerts, J.
 • Chalmot, H.A. de
 • seinem Lehrgebäude von der Colonne deutlich und gründlich abgehandelt und in vielen Kupferstichen vorgestellt hat. Uebersetzt von Anthon Leopold von Oelsnitz Lieutenant bey dem Königlichen Preussischen Infanterieregiment von Haack. Erster Theil. Mit Königl. Preussischem allergnädigsten Privilegio.
 • Koppen, Th. G.
 • Hoogenboom, W. (1839 -....), artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Steden-Boek van Europa uytgesondert Nederland.