• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Stolk
 • Veritable Maniere De Bien Fortifier De M. de Vauban, Avec Vn Traité Préliminaire des Principes de Geométrie. Le tout expliqué d'une maniere nouvelle, sans chifres ou caracteres Alphabetiques, dont on a acoutumé de se servir pour l'intelligence des Figures.
 • Meyer, Jhr. A.F.C.
 • Nouveau Traité Des Mines Et Des Mines Et Des Contre-Mines. Par M. Prudhomme, Ancien Officier.
 • Tome XI.
 • Annibal Et Scipion Ou Les Grands Capitaines. Avec Les Ordres & Plans de Batailles. Et Les Annotations, Discours & Remarques Politiques & Militaires de Mr. le Comte G.L. De Nassau, &c. Auxquelles On a adjousté un autre traitté de Remarques Politiques.
 • Enthoven, J.J.K.
 • Tienstra, J.
 • Orbaan, C.
 • Theunissen, J.T.J.M.
 • Halberstadt, N.A.C.
 • Hollandtsche Mercurius, Behelzende De aldergedenckwaerdigste Voorvallen In Evropa. In 't Jaer 1661. Twaelfde Deel.
 • Tome Premier.
 • Bouscholte, G.H.
 • Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
 • Korte en klare Instructie Van Regulare en Irregulare Fortificatie, met hare Buyten-Wercken. te ghebruycken Defensive en Offensive. Een Compagnie, een Regiment, een Leger te voet en te Peert te logeren, en in verscheyde soorte van Bataillons te stellen. Tot dienst van alle jonge Ingenieurs en militaire Officieren. Met een korte weder-legginge der sustenu van de Heer Henrick Ruse, over de hedendaagsche Fortificatie. By gevoegt 50 Lustige Questien, met hare Solvtien. Door Gerard Melder.
 • Voorst tot Voorst, J.J.G. Baron van
 • Codex Batavus, Waar in het algemeen Kerk-, Publyk, en Burgerlyk Recht van Holland, Zeeland, En het Ressort der Generaliteit, Kortelyk Is Begrepen: Getrokken uit alle de Edicten, Ordonnantien, Placaten, en Resolutien, Voor, en na de Oprechting der Republyk, en wel byzonder der Staatsbestiering van Holland, en West-Vriesland, eerst tot het Jaar 1710, en zedert tot 1724. respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en behandeld, volgens de Roomse, En Hedendaegse Rechten, Door Eduard Van Zurck: Met Een Vervolg Der Placaten, Resol. Aanmerkingen, En Andere Vermeerderingen, Van Mr. P. Van Der Schelling. De Vierde Druk. Op nieuws nagezien, van veele fouten gezuiverd, en met eenige byvoegzelen vermeerderd.
 • De Belegering En Verdediging Van De Willemstad, In Maart MDCCXCIII. Beschreeven Door Pieter Van Oldenborgh, Secretaris en Penningmeester der Steede en Landen van Willemstad. Met Afbeeldingen.
 • Le Maniement D'Armes De Nassav, avecq Rondelles, Piques, Espees, & Targes; Representez par Figures, selon le nouveau ordre du Tresillustre Prince Mavrice de Nassav. Gouverneur, Admiral, & Cappitanie General des Provinces Vnies du pays bas, &c. Par Adam van Breen, Avecq Instruction par escript pour tons Cappitaines & Commandeurs, nouvellement mis en lumiere.
 • Kleijnhens
 • Memoires De Montecuculi, Generalissime Des Troupes de l'Empereur. Divise's En Trois Livres. I : De l'Art Militaire en genéral. II : De la Guerre contre le Turc. III: Relation de la Campagne de 1664. Nouvelle Edition, revue & corrigée en plusieurs endroits par l'Auteur & augmentée de plus de 200. notes historiques & géographiques. Avec des figures en taille-douce. Tome Premier. [Tome Second.]
 • Scheib, W.N.
 • Hoogensteger
 • Cartel, Auffzüge, Vers und abrisse, so bey der Fürst-lichen Kindtauff, vñ fremdenfest zu Dessa, den 27. und 28. Octob. verlauffenden 1613 Jahrs, In gehaltenem Ringel und Quintanen Rennen, Auch Balletten und Täntzen, den verordneten Herrn Indiciren: Zuförderst aber den Anwesenden Fürstlichen Personen und Ansehenlichen gesandten, Wie auch dem hochlöblichen Frawenzimmer, von unterschiedlichem Compagnien praesentiret worden. Mit den hinzugehörigen Kupferstücken, und derselben erklerung.
 • Tetar van Elven, J.T.
 • Evers, E.J.H.
 • By His Majesty's command. Adjutant General's office, 1st December, 1796. Rules And Regulations For The Sword Exercise Of The Cavalry.
 • Wiegel, J.
 • Tome Cinquieme.
 • Militaire Verlustiging. ...
 • Etat Général Des Troupes De France, Sur pied en Mai 1748. Avec le traitement qui leur est fait tant en quartier d'hiver qu'en campagne, suivant les ordonnances du Roi.
 • Constantijn Nicolaewitz, Z.K.H.
 • Lettres Militaires.
 • Partie Historique. Prix, 36 liv. broché.
 • Veranderingen Gemaakt In Het Reglement Op De Exercitien En Evolutien Van de Infanterie van den Staat van den 4 february 1771, het welk voor de overige, in allen deelen moet worden naargekomen.
 • Ecole De Cavalerie. Contenant La Connoissance, L'Instruction, Et La Conservation Du Cheval. Avec Figures en Taille-douce. Par M. De La Gueriniere, Ecuyer du Roy.
 • Schimpff, C.P.
 • Chaillet, J.L.
 • Sweerts de Landas, W.H.M.C. Baron
 • Num. 17. Reglement En Generaele Ordres Voor De Regimenten Infanterie Van Den Staat.
 • Herman, Z.K.H.
 • Veer, P.D. de
 • Contenant la suite de l'histoire détaillée de la Campagne de Jules-César en Espagne contre les Lieutenants de Pompée, Enrichis De Beaucoup De Figures. Par Charles Guischard, nommé Quintus Icilius, Colonel d'Infanterie au service du Roi de Prusse, & Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin. Tome Second.
 • Dekker, H.
 • Tome I.