• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Strengnart, B.P.
 • 't Verwerd Europa, Ofte Politijke en Historische Beschryvinge Der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen. Verdeelt in dry Deelen, Waar van het I. Verhandelt het Interest van Staat, so in 't algemeen, als in 't bysonder van yder Potentaat en Republijk in Europa. II. De Fransche Desseynen, Maximen, Kuyperyen aan alle Hoven van 't Christenrijk, haaren Staat, Voordeel, Rijkdom, Proceduyren en Oorlogs-Preparatien tegens de Nederlanden; Als mede de Constitutie, Alliantien en Oorlogs-preparatien van den Vereenigden Staat. III. Een pertinente Historie van alle Oorlogs-actien in en na den jaare 1672. in Europa voorgevallen; Mitsgaders de Burgerlijke Beroerten in de Hollandsche en Zeeusche Steeden, &c. Beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advoct. Met bygevoegde Authentijke Stukken.
 • Nanninga, P.W.L.
 • Schimmel, A.H.
 • Nederlantsche Historien ofte Geschiedenissen Inhovdende Den gantzen staet, handel, soo vã oorlogen als vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde Mede vervattende eenige haerder gebueren handelinge. Beschreuen door Emanvel van Meteren. Ende By hem voor de leste reyse ouersien verbetert ende vermeerdert tot dese tegewordigen wtgank des Jaers Anno 1611.
 • Tome Second. Contenant La maniere de construire & de fortifier toutes sortes de Villes & de Places; selon toutes les diverses manieres qui ont esté inventées jusqu'à present par les plus Sçavants Auteurs, & les plus Fameux Ingenieurs qui ont traitté de cette Science: comme Errard, Marolois, Fritach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardi, Deville, le Comte De Pagan & autres. Avec des Remarques sur les avantages & les desadvantages de leurs Methodes; & le Parallele de leurs Constructions avec celle de l'Auteur, & d'amples Dissertations pour & contre l'usage des Cazemates, des Fausses-brayes, & des seconds Flanes: ensemble les raisons de l'Auteur, pour les Flancs & les Cazemates de ses Places. Dediez Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent d'Artillerie en Portugal.
 • Pelzer, W.
 • Tome Premier.
 • Ander Theil. Von Wagenburgt vmb die Veldleger, Wie man die schliessen, sich darein verschantzen, wider auffbrechen, vnnd ein Statt oder Festung mit vortheil Belägern, vmbschantzen, vnd vntergraben soll: Auch welcher gestalt Stätt, Schlösser, vnd andere Gebäuw, in vnd ausserhalb Feindts nöhten, nützlich mögen erbauwet, bewahrt, vnd nach notturfft versehen werden: Vnd was zu einem gantzen Feldzug, an Munition, Personen vnd Vnkosten gehörig. Item, von allerley Geschütz vnd Feuwerwerck, nach Geometrischer art zugebrauchen: Wie man schädliche vnd Lustfeuwer werffen, den Salpeter vnd Puluer zubereiten vnd erhalten soll, vnd wie Zeughäuser verwart, erhalten, vnnd ein gewaltiger Hauff in guter Ordnung, mit nothwendigen Artickeln soll versehen vnnd regiert werden. Alles mit schönen Figuren gezieret vnd an Tag geben, Durch Leonhardt Fronsperger. Allen Kriegszuerständigen auch Bauwmeistern, vnd andern Kunstliebenden, hochnothwendig zu wissen, &c.
 • Blarkom, J.P.J.G. van
 • Derde Deel. Beginnende met de Pacificatie van Gent, en eindigende met het overlyden van de Prins. Tweede Druk.
 • Architecture Militaire, Ou L'Art De Fortifier Les Villes, De quelle assiette ou figure qu'elles soient; Avec les noms, les maximes & les instructions nécessaires à ce sujet, les sentimens des Auteurs anciens & modernes, leur idée, leurs principes & leurs constructions, la maniére d'aujourd'hui d'assiéger les Places & de les deffendre, suivie d'une nouvelle méthode pour fortifier les plus puissantes Villes de l'Europe, en diminuant le nombre des Ouvrages sans rien diminuer de leur terrain, ni de leurs forces. Suivi D'Un Abrege De Geometrie. Par le Chevalier de Saint Julien.
 • Memoires De Mr. Le Marquis De Feuquiere, Lieutenant-General Des Armées Du Roi: Contenans ses Maximes sur la Guerre, & l'application des Exemples aux Maximes. Nouvelle Edition, Revue & corrigée sur l'Original; augmentée de plusieurs Additions considérables; avec Une Vie de l'Auteur donnée par Mr. le Comte de Feuquiére son frére; & enrichie de Plans de Batailles & de Cartes.
 • Voorthuyzen, H.G. van
 • Jong Verhagen, de
 • Cours D'Architecture Qui Comprend Les Ordres De Vignole, Avec Des Commentaires, Les Figures & les Descriptions de ses plus beaux Bâtimens, & de ceux De Michel-Ange, Des Instructions Et Des Preceptes & plusieurs nouveaux Desseins concernans la Distribution & la Décoration, la Matiere & la Construction des Edifices,la Maçonnerie, la Charpenterie, la Couverture, la Serrurerie, la Menuiserie, le Jardinage, & géneralement tout ce qui regarde L'Art De Bastir; Par le Sieur C.A. D'Aviler Architecte. Nouvelle Edition, Enrichie de nouvelles Planches, & revûë & augmentée de plussieurs Desseins conformes à l'usage présent, & d'un grand nombre de Remarques.
 • Scherpenhuyzen, H.D.
 • Bischoff van Heemskerck, W.F.K.
 • Kniepstra, C.D.
 • Den Arbeid van Mars, Tweede Deel, Inhoudende de Stijl om allerlei Steden en Plaetsen te Bouwen en te Versterkken, Volgens alle de verscheide wijsen die tot nu toe gevonden zijn, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Krijgs-vernuftelingen die van dse Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville en de Graef van Pagan. Waer de voordeelen en nadeelen van hare Wijsen bygevoegt zijn, met vergelijkking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor en tegen 't gebruik der Onderwallen, en tweede Strijkken, met de redenen des Schrijvers, voor de Strijkken, en Moordgraven van sijne Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en Leger-meter des Konings van Partugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
 • Vink, H.W. de
 • Pflitsch, C.A.
 • Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M.VI.cXII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken. Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV.
 • IV. Stück. von J.G. Tielke, Churfürstl. Sächs. Artillerie-Hauptmann.
 • Veen, H.J. van
 • [Geometrie ofte meet-konst. ... ]
 • Tome. [VI]
 • Marion, W.C. van
 • Fonctions Des Généraux, Ou L'Art De Conduire Une Arme'e, Contenant la Pratique des Marches, Campemens & Evolutions des Armées, &c. Par Mr. De Grimaret. Avec une Architecture Militaire ou l'Art de Fortifier les Villes de quelque Assiéte ou Figure qu'elles soient; & les Noms, les Maximes, & les Instructions nécessaires à ce sujet, contenant un Abrégé de Géometrie, Par le Chevalier De Saint Julien. Ouvrage très utile à tous les Généraux, & Oficiers depuis les plus hauts jusqu'aux Subalternes.
 • Leonhard Christoph Sturms Architectura Militaris Hypothetico-Eclectica, Oder Gründliche Anleitung zu der Kriegs-Baukunst, Aus den Hypothesibus und Erfindungen der meisten und besten Ingenieurs dargestellet, Und mit 79. Kupfer-Tafeln versehen.
 • Lennep, Jhr. L.R. van
 • Het Tweede Deel, Van 't Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk. Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, En der zelfder Geallieerden. Met de Binnelantse Beroerten in Vrieslant. Daar in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door H.T.E.V.G.D.Q. Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijcke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, noyt voor dezen gedrukt.
 • Tome Second.
 • Asperen, L.B.G. van
 • Het Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnelandtse Beroerten. Daer in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door een Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, nooyt voor dezen gedrukt.
 • Flaue Uegece Rene homme noble et illustre, du fait de guerre: et fleur de cheualerie. quatre liures. Sexte Jule Frontin, homme consulaire, des Stratagemes, especes, & subtilitez de guerre, quatre liures. Aelian de lordre et instruction des batailles. vng liure. Modeste des vocables du fait de guerre. vng liure. Pareillement. cxx. histoires concernans le fait de guerre, ioinctes a Vegece. Traduicts fidellement de latin en francois: & collationnez (par le polygraphe humble secretaire & historien du parc dhonneur) aux liures anciens, tant a ceulx de Bude, que Beroalde, et Bade.
 • Hollandsche Mercurius, Behelsende het gedenckweerdigste in Christenrijck Voor-gevallen, Binnen 't gantsche Jaer 1650.
 • Tableau De L'Histoire Des Princes Et Principavté D'Orange. Divisé en quatre Parties Selon les quatre Races qui y ont regné Souverainement depuis l'an 793. Commençant A Gvillavme Av Cornet Premier Prince d'Orange. Jusques A Frederich Henry De Nassav à present Regnant. Illustré de ses Genealogies & enrichi de plusieurs belles Antiquités avec leurs Tailles douces.
 • Geometrie, Contenant La Theorie, Et Practicque Dicelle, Necessaire A La Fortification, Par Sam: Marolois.
 • Brink, G.W.
 • Tome I.
 • Wagtendonk, J.C.