• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Damme Jalink, J.B. van
 • Het Tweede Deel, Van 't Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk. Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, En der zelfder Geallieerden. Met de Binnelantse Beroerten in Vrieslant. Daar in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door H.T.E.V.G.D.Q. Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijcke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, noyt voor dezen gedrukt.
 • Wapenhandelinghe Van Roers. Mvsqvetten. Ende Spiessen. Achtervolgende De' Ordre Van Zijn Excellentie Maurits Prince van Orangie Graue van Nassau. &c Gouverneur ende Capiteijn Generael ouer Gelderlant Hollant Zeelant Vtrecht Overijssel &c Figvirlyck Vutgebeelt Door Jacob de Gheijn. Met schriftelijcke onderrechtingk Ten dienste van alle Capiteijnen ende bevelhebbers, om hier wt hun jonge oft oneruaren soldaten de volcomen handelinge vandese wapenen te beter aentewijsen.
 • II. Stück. von J.G. Tielcke, Churfürstl. Sächszl. Artillerie-Hauptmann.
 • Sirks, J.
 • Teyink, J.A.
 • Hoogstraten, H.G.J. v.
 • Zesde Deel.
 • Tome Premier.
 • Hollandtse Mercurius; Vervatende De gedenckwaerdigste Voorvallen In Europa. In 't Iaer 1660. Elfde Deel.
 • Rappard, Jhr. A.C.J. Ridder van, Rijdende artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Perspective contenant la Theorie, et Practicqve, d'icelle. par Sam. Marolois.
 • Roosmale Nepvue, J., Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Ecole De Cavalerie. Contenant La Connoissance, L'Instruction, Et La Conservation Du Cheval. Avec Figures en Taille-douce. Par M. De La Gueriniere, Ecuyer du Roy.
 • Boumeester, H.G.
 • Bergansius, J.J.
 • Lange, J.F.M.
 • Tome Premier.
 • Athos
 • Zevende Deel.
 • Twaalfde Deel.
 • Schuite, I.P.
 • Theod: Schreveli, Harlemias, of Eerste Stichting der Stad Haarlem; haar Toeneemen en Vergrooten; zeldzaame avontuur in Vrede, Oorlog en Belegeringen; harde beginzelen van de eerst Reformatie; Politieque Raadslagen; Scheuringe in de Kerke; de tyden van Lycester; Oude Keuren: gunstige Privilegien van Graaven; Regeeringe in de Politie, zo hooge als laage, in 't Kerkelyke, Militaire, en Scholastique; de Oeffeningen der ingezetenen, in alle Wetenschappen, Kunsten en Geleertheid, Neeringen en Handteeringen, enz. Vermeerdert met Historiesche Aantekeningen tot den jaare 1750. Tweden druk, met figuuren.
 • Bakker, W.N.
 • [Eerste Stuck.]
 • L'Héroïsme Ou L'Histoire Militaire Des Plus Illustres Capitaines Qui Ayent Paru Dans Le Monde; Instructive & intéressante, sur-tout pour la Jeunesse destinée à la profession des Armes.
 • Teljer, D.H.
 • Nero
 • Artis Magnæ Artilleriæ Pars Prima Auctore Casimiro Siemienowicz Equite Lithuano olim Artil: Reg: Polon: Propræfecte
 • Het Nieuwe Licht Der Bosschieterye; Zynde een volkomen Onderwysinge van het Konstapelschap, so ter Zee als te Lande, alles Schriftelyk opgelost, ende doorgaans ingebragt eenige Tafelen, daar door alle Exempelen seer vaardig ende gemakkelyk werden opgelost, sonder eenige Rekening. Noyt voor desen de Konstapels in eenige Boeken soo klaar en volkomen voorgeschreven. Door Gerrit van der Tollen, in zyn Leven Mathematicus, eertyds voor Schipper ter Zee gevaren.
 • Houten, W. van
 • Plans Et Journaux Des Sieges De La Derniere Guerre De Flandres, Rassemblés Par Deux Capitaines Etrangers Au Service De France.
 • Schuurman, W.J.C.
 • Leeuwen, W.P. van
 • Architectvra Von Vestungen. Wie die zu vnsern zeiten mögen erbawen werden, an Stätten Schlössern, vñ Clussen, zu Wasser, Land, Berg vñ Thal, mit jren Bollwercken, Caualiren, Streichen, Gräben vnd Leuffen, sampt deren gantzen anhang, vnd nutzbarkeit, auch wie die Gegenwehr zu gebrauchen, was für Geschütz dahin gehörig, vnnd wie es geordnet, vnd gebraucht werden soll, alles auss grund vnd deren Fundamenten. Sampt den Grund Rissen, Visierungen, vnd Auffzügen für Augen gestellt. Durch Daniel Speckle, der Statt Strassburg bestellten Bawmeister. Mit Röm: Key: May: Freyheit, auff zehen Iar.
 • Discorsi Militari D' Antonio Lvpicini, Sopra l' espugnazione d' alcuni siti. Con Licenzia De' Signori Svperiori.
 • Salomon, J.H.
 • Cartel, Auffzüge, Vers und abrisse, so bey der Fürst-lichen Kindtauff, vñ fremdenfest zu Dessa, den 27. und 28. Octob. verlauffenden 1613 Jahrs, In gehaltenem Ringel und Quintanen Rennen, Auch Balletten und Täntzen, den verordneten Herrn Indiciren: Zuförderst aber den Anwesenden Fürstlichen Personen und Ansehenlichen gesandten, Wie auch dem hochlöblichen Frawenzimmer, von unterschiedlichem Compagnien praesentiret worden. Mit den hinzugehörigen Kupferstücken, und derselben erklerung.
 • Hippiatria Sive Marescalia Lavrentii Rvsii Ad Nicolavm sancti Hadriani diaconum Cardinalem, in qua praeter variorum morborum plurima, ac saluberrima remedia, quadragintatres commodis si mae Frenorvm formae excusae sunt, vt nullum tam nouo oris vitio laborantem Equum inuenias, cui non hinc occurrere possis.
 • Morks, A.J.
 • Le Siege De La Ville De Breda Conqvise Par Les Armes Dv Roy Philippe IV. Par La Direction De L'Infante Isabelle Cl. Evg. Par La Valevr Dv Marqvis Amb. Spinola Traduict du Latin du Pere Hermannvs Hvgo de la Compagnie de Iesvs, par Philippe Chifflet Docteur es Droicts Ciuil et Canon, Prieur et Seigneur de Bellefontaine, Chapellain Domestique de l'Oratoire de S.A.S.
 • Blücher
 • Pfeiffer, K.A.
 • Emma (koningin der Nederlanden)
 • Den Engelsen en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vrye Vereenighde Nederlanden. Beginnende in den Iare 1664. en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, Anno 1667. In 't kort beschreven. Met de autenthijcke stucken en Brieven, van die gene, die den Oorlogh en Vredehandel self hebben by gewoont. Nevens een Inleydingh, bevattende de Ballinghschap en Herstellingh van den tegenwoordigen Koningh van Engelandt. Verbetert, en met verscheyde Kopere Figuren verçiert.
 • L'Art De Lever Les Plans De tout ce qui a rapport à la guerre & à l'architecture civile & champêtre. Par M. Dupain De Montesson, Capitaine d'Infanterie, Pensionnaire du Roi, & Ingénieur de ses Camps & Armées. Troisième Edition, Corrigée & augmentée.